1-          جداول زير را در محيط Access ايجاد کنيد در فايلي بنام Bank در پوشه group1 سپس سوالات زير را انجام دهيد.

Address

Tel

Family

Name

Code

Field name

آدرس

تلفن

نام خانوادگی

نام

کد

عنوان فيلد

Lesson

Grad

Class

Code

Field name

درس

نمره

کلاس

کد

عنوان فيلد

 

الف)بين جداول ارتباط  یک ارتباط بین کد برقرار کنید .
ب)مقدار فيلد Code عددی 5 رقمی باشد
ج)برای جداول فرم هایی برای ورود اطلاعات بسازید
د)درخواستی ایجاد کنید که نمرات درس رياضی  و نام و نام خانوادگی را نمايش هد.

2.            یک جدول با فیلدهای زیر ایجاد کرده و سپس سه رکورد وارد جدول نمائید .
Code و Name وCity و Address و Ho( حقوق ) و Picture و سپس سوالات زیر را انجام دهید.
الف)فیلد کد 7رقمی را قبول کند و  فیلد Name حداکثر20 کاراکتر را قبول کند
ب)پیش فرض فیلد city مقدار آمل باشد.
ج) یک فرم ایجاد کنید ، بطوریکه عنوان فرم  " ورود اطلاعات " باشد .
د) یک پرس و جو ایجاد کنید که رکوردهای حقوق بیشتر از 000/000/2ریال را نمایش دهد.
ه) یک پرس و جو ایجاد کنید که ، نام شهر را دریافت کرده و سپس رکوردهائی که با شرط فوق مطابقت دارند را نمایش دهد  .
ی) یک گزارش ایجاد کنید که بر اساس نام شهرگروه بندی شده باشد و بر اساس نام مرتب شود.
ن) یک فرم ایجاد کنید ، بطوریکه عنوان  پا صفحه فرم  " خوارزمی - پاساژ ارم -  طبقه سوم  " باشـد .
م) یک پرس و جو ایجاد کنیدکه رکوردهای با نام رضـا را نمایش دهد.

3.            جدول زير را ايجاد کنيد و نام آن را نا م خانوادگی خود بگذاريد . و سوالات را انجام دهید.

نام

نام ونام خانوادگی

تاريخ تولد

شماره ملی

حقوق

مانی

رسولی

3/10/50

235

000/000/26

دانی

رستمی

20/1/59

356

000/000/37

هانی

رستگار

10/6/40

8956

000/000/42

الف)  برای شماره ملی کليد اوليه تعريف نماييد .
ب) فيلد (تعداد فرزندان )را به جدول اضافه کنيد .
ج) برای جدول ايجاد شده فرم تهيه نماييد و نام آن را اسم کوچک خودتان بگذاريد .
د) تصويری به دلخواه به فرم ايجاد شده اضافه نماييد .
خ) رکوردهايي در ليست نتايج Query  ظاهر شود که حقوق آنها بيشتر از 000/500/2 و کمتر از 000/000/4 باشد .
چ) با استفاده از ايجاد فيلتر رکوردهايی که دارای نام هانی هستند را پيدا کنيد .
س) فيلتر ايجاد شده را حذف کنيد .
ش)از جدول ايجاد شده گزارشی تهيه کنيد .
ص) برای گزارش ايجاد شده سر صفحه ايجاد کنيد .

4.       يك بانك اطلاعاتي بنام عسل ايجاد كنيد

الف) در بانك اطلاعاتي عسل فيلد هاي : نام . آدرس تلفن قرار دهيد ( تلفن فيلد كليد باشد ) جدول را  به نام TABLE ذخيره كنيد سپس مشخصات 4 نفر را در جدول وارد كنيد
ب) گزارشي بگيريد شامل نام و تلفن
ج)يك بانك اطلاعاتي بنام عسل ايجاد كنيد

نام كالا

كد كالا

فروش

موجودي

يخچال

05

46

6

كولر

96

52

12

بخاري

74

73

8

تلويزيون

35

73

2

5.       يک بانک اطلاعاتي به نام کتاب فروشي ايجاد کنيد که داراي يک جدول با 4 فيلد – نام کتاب –نام نويسنده – تعداد کتاب – قيمت باشد 3 رکورد وارد جدول خود کنيد . و جدول خود را با نام فروشي کتاب ذخيره کنيد – براي جدول خود – يک فرم و يک گزارش ايجاد کنيد .

6.       جدول زير را رسم  كنيد

الف) فيلد كليد "كد كالا" باشد

اندازه فيلد "نام كالا" :10كاركتر

ب) يك queries ايجاد  كنيد براي اجناس با فروش 73

ج) تهيه يك گزارش  از جدول فوق
د)جدولي با مشخصات داده شده از روش دستي طراحي کنيد . فيلدها: رديف – نام کالا – تعداد کالا – تاريخ توليد . سپس 3 رکورد در جدول وارد کنيد .
ه) يک فرم براي جدول ايجاد کنيد .

8.       بانک اطلاعاتی SCHOOL  را با جدول STUDENT  با خصوصیات ذکر شده ایجاد کنید.

نمره

نام درس

تعداد واحد

کد درس

شماره دانش آموزی

الف)  کد درس: یک عدد 5 رقمی با فرمت روبرو 12-345 و تعداد واحد: باید عددی بین 1 تا 4 باشد و نمره: پیش فرض نمره عدد 1 باشد.
ب) از جدول فوق پرس و جویی ایجاد کنید که نام دروس 3 واحدی را نمایش دهد.
ج)یک فرم و یک گزارش از جدول فوق تهیه کنید.

10.   بانک اطلاعاتی SHOP  را با جدول PRODUCT زیر ایجاد نمایید
الف)  اندازه فیلد نام خانوادگی 12 کاراکتر باشد.

قیمت اجناس

کد اجناس

نام اجناس

نام خانوادگی مشتری

نام مشتری

ب) یک فیلتر تعریف کنید که اجناسی را که مشتری با کد 1234 خریداری نموده نمایش دهد.
ج)  یک پرس و جو ایجاد نمایید که نام خانوادگی مشتریانی که جنس A  را خریداری کرده اند نمایش دهد.
د) از جدول فوق یک فرم تهیه کنید.
ه)  از جدول PRODUCT  یک گزارش با سرصفحه SHOPPING  تهیه نمایید.

 

+ نوشته شده توسط سمیه طالب در چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 14:48 |